ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU CÔNG THỨC NẤU ĂN

công thức nấu ăn

Nếu anh chị là một đầu bếp hay đang kinh doanh quán ăn, nhà hàng những lại không muốn đối thủ cướp đi công thức nấu ăn được xem như cả gia tài của mình thì tốt nhất anh chị nên đăng ký bảo hộ quyền tác giả của mình nếu không muốn một này[…xem tiếp]

HẬU QUẢ KHI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA CÁ NHÂN – DOANH NGHIỆP

quyền sở hữu trí tuệ

Việc đăng ký bảo hộ đối với ý tưởng của mình, dù là dưới hình thức nào, nên được thực hiện càng sớm càng tốt vì nếu không chính bạn sẽ phải nhận hậu quả khi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác mà không hề hay biết. Có thể bạn không[…xem tiếp]